Gyémántvadászat részvételi szabályzat

A játék hivatalos szervezője és lebonyolítója: Diamond Deal Kft. (Székhely: 2364 Ócsa, Bem József u. 6., Cégjegyzékszám: 13-09-149190, Adószám: 23467172-2-13), a továbbiakban: Diamond Deal.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy, 18. életévét betöltött, magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező magyar állampolgár, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak

2. A játék időtartama:

A játék 2016. december 16-án  óra 01 perckor kezdődik és 2017. február 28-án 23 óra 59 perckor zárul. Ezen belül 2016. december 16. és 2017. február 19. között gyűjtheted össze a gyémántjaidat (a továbbiakban gyűjtési időszak), amiket 2017. január 17. és február 28. között válthatsz be értékes jutalmakra (a továbbiakban beváltási időszak).

3. A játék menete:

A Gyémántvadászat játék ideje alatt játékos feladatokon keresztül ismerkedhetsz meg jobban a www.diamonddeal.hu oldallal, miközben gyűjtheted a gyémántjaid, amelyeket jutalmakra válthatsz be. A gyémántok megszerzéséhez az oldalon kell különböző feladatokat végrehajtanod. A feladatok teljesítéséért mindig megkapod hozzá tartozó gyémánt értéket, így gyűjtögetheted a gyémántokat.

A végrehajtandó feladatok listáját megtalálhatod a játék aloldalán:
http://www.diamonddeal.hu/gyemantvadaszat/feladatok/

Kiemelt ajánlatok megvásárlásáért plusz gyémántokat kapsz. A Játék időtartama alatt fenntartjuk a feladatok teljesítéséért adott gyémántok és az értük választható jutalmak ára változtatásának jogát. A már végrehajtott feladatokért kapott gyémántok és a már beváltott gyémántok értéke visszamenőleg nem változik.

A Játék ideje alatt plusz feladatok is indulhatnak, amelyekről honlapunkon értesülhetsz.

A gyűjtési időszakban szerzett gyémántokat a beváltási időszakban válthatod be értékes jutalmakra a http://www.diamonddeal.hu/gyemantvadaszat/jutalmak/ oldalon.

4. Gyémántkuponok:

A Gyémántvadászat során szerzett gyémántokat Diamond Deal kreditekre, illetve a Partnereink által felajánlott értékes ajándékokra (Gyémántkuponokra), többek között masszázsra, szépségápolási ajánlatra, de vásárlási utalványra is beválthatod.

A Gyémántkuponok beváltása minden esetben a Gyémántkuponok fontos tudnivalóiban leírtak alapján történik.

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

5. Gyémántok jutalmakra váltása

A gyűjtési időszakban szerzett gyémántokat a beváltási időszakban válthatod be értékes jutalmakra (Gyémántkuponokra) a http://www.diamonddeal.hu/gyemantvadaszat/jutalmak/ oldalon.

Gyémánt beváltásakor ugyanúgy egy kupont kapsz, mint amikor a diamonddeal.hu oldalon kupont vásárolsz és ezt a Gyémántkupont ugyanúgy a Profilodban, a "Kuponjaim" fülön találod. Az alap kuponokra érvényes fontos tudnivalók érvényesek a beváltási időszakban szerzett Gyémántkuponjaidra is.

Amennyiben a vásárlással szerzett Gyémántkuponodat lemondod, az erre felhasznált gyémántjaidat visszavonjuk, azaz nem kaphatod vissza őket. Ha már felhasználtad a Gyémántkupont, akkor a jutalom értékét vonjuk le a gyémántjaid számából.

6. A Gyémántkuponok általános beváltási feltételei:

Összegyűjtött gyémántjaidat 2017. január 17-től február 28-ig válthatod be Gyémántkuponokra.

A Játék időtartama alatt fenntartjuk a feladatok teljesítéséért adott gyémántok és az értük választható jutalmak ára változtatásának jogát. A már végrehajtott feladatokért kapott gyémántok és a már beváltott gyémántok értéke visszamenőleg nem változik.

A Gyémántkuponokra időpontot foglalni és azokat felhasználni a kupon érvényességi idején belül tudod.

Időpontfoglalás: annak érdekében, hogy biztosan kapj időpontot a szolgáltatásra, javasoljuk, hogy a Gyémántkuponod megszerzése után a lehető leghamarabb jelentkezz be az adott szolgáltatónál. Amennyiben mégis az érvényességi idő előtti utolsó napokra hagyod az időpontfoglalást, nem garantálható, hogy kapsz időpontot.

Időpont lemondás: lefoglalt időpontot lemondani, vagy módosítani indoktól függetlenül legkésőbb 48 órával az időpont előtt tudsz, amennyiben ezt nem teszed meg, az alkalom elvész és a gyémántodat nem tudjuk visszaadni.

Amennyiben a Gyémántkuponnal választott szolgáltatással kapcsolatban bármilyen egészségügyi vagy higiéniai probléma merül fel, a szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás nyújtását.
Ennek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy előzetesen, még a gyémántbeváltás előtt érdeklődj a szolgáltatónál, hogy milyen egészségügyi kizáró okok merülhetnek fel, ami miatt nem vehetnéd igénybe a szolgáltatást. Ellenkező esetben a gyémántokat nem áll módunkban visszaadni.

7. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott név és e-mail cím adataik a diamonddeal.hu mint adatkezelő adatbázisába (NAIH-80130/2014) kerüljenek és azokat a DiamondDeal.hu minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek azonosítása, értesítése és a reklamációk kezelése, a többszörös regisztrációk kiszűrése céljából, és a nyertes Játékosok nevét, lakcímét a nyeremények átadása, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében kezelje. A személyes adatok felvétele az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A Játékosok tudomásul veszik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény kötelezővé teheti személyes adatok megőrzését.

A DiamondDeal.hu a személyes adatokat az Info törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások és jogszabályok keretei között. A DiamondDeal.hu adatkezelési gyakorlatára a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a DiamondDeal.hu Adatkezelési tájékoztatója megfelelően irányadó.

8. Felelősség kizárás

A Szervező kizárja a nyeremények minőségi hibáiért a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával kapcsolatos igényeit a nyereményt felajánlónál a nyereményekhez kapcsolódó szavatosság keretében érvényesítheti.

Az adatok hiányosságáért (név-, címelírás, stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékban történő részvétel során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

9. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A játékból kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a info@diamonddeal.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék időtartamát vagy nyereményét.